03 HUSGRUNDER

Låt oss förbereda din grund! Vi utför markarbeten för husgrund fram till färdig flisbädd. Vi erbjuder bland annat sprängningar, fyllningar, upprättande av enskilt avlopp eller kommunalt avlopp, vattenbrunnar samt makadambädd. 

Vi har lång erfarenhet och bred kompetens inom området och utför såväl enskilda grunder som större exploateringar av husområden för både privatpersoner och företag. Därtill samarbetar vi med ett flertal etablerade husleverantörer. Kontakta oss för mer information.


TRÄDGÅRD

Vi skapar gräsmattor och trädgårdsanläggningar på förfrågan. Se bilder på ett par av våra färdigställda trädgårdsprojekt. 


REFERENSPROJEKT

Nedan kan du hitta ett litet axplock av de projekt vi fulländat under det senaste året. 
Under 2021 skapade vi runt 60 husgrunder. Målet för 2022 är att fullända 80 grunder.


VILLAOMRÅDE MJÖSHULT BREDARED

Vi har skapat 14 tomter i sjönära Mjöshult utanför Bredared. De ligger för närvarande till försäljning på Svensk Fastighetsförmedling i Borås här. 

A-HUS STENHAGEN 

I Sandared utanför Borås har vi exploaterat 12 villatomter. För mer information och bilder, besök A-hus hemsida här.