VÅRA TJÄNSTER

01 UTHYRNING

Hyr av oss! Vi erbjuder en helhetslösning av maskin-och fordonsuthyrning tillsammans med våra skickliga maskinister och förare. Med vår breda maskinpark och kunniga förare kan vi anpassa oss efter vad ni behöver och skapa en optimal överenskommelse för båda parter. OBS, vi hyr inte ut lyftanordningar. 

02 MARKARBETEN

Vi skapar din mark! Vi erbjuder ett brett utbud av olika typer av markarbeten. Industritomt, finplanering av trädgård, L-stöd, VA mm. Med vår breda maskinpark och kompetens löser vi det mesta och anpassar oss efter kund och projekt. 

03 HUSGRUNDER 

Låt oss förbereda din grund! Vi utför markarbeten för husgrund fram till färdig flisbädd. Vid förarbete inför husgrund erbjuder vi bland annat sprängningar, fyllningar, upprättande av enskilt avlopp eller kommunalt avlopp, vattenbrunnar samt makadambädd. Vi kan även komplettera efter husleveransen med anordning av gräsmatta och trädgårdsanläggningar. Tjänster erbjuds till alla typer av grundararbete, både enskilda projekt men också större exploateringsarbeten.

04 TRANSPORT

Ditt material rullar tryggt med oss! Våra lastbilar är anslutna till LBC i Borås där vi kan erbjuda både tippning, kraning och maskinflyttar. Utöver det har vi ett brett utbud av dumprar.