SEDAN 1964

HISTORIEN BAKOM SG MASKIN

SG Maskin AB grundades redan 1964 av den då 15-åriga Stig Gustavsson ifrån Bredared utanför Borås. Han lånade sin pappas bondtraktor för att ploga snö åt kommunen, som sedan ledde till att han anlitades till att utföra fler uppdrag. Fyra år senare (1968) kunde Stig genom hårt arbete uppfylla sin dröm om att köpa en egen traktorgrävare.

Strax därefter var Stig tvungen att rycka in i lumpen (1969) och för att inte förlora sina etablerade uppdrag rekryterade företaget, som då hette Stigs Maskingrävning, sin första anställd att fortsätta köra maskinen. 

Under åren fortsatte företaget att växa och 1990 registrerades man som aktiebolag och bytte därmed namn till Stig Gustavsson Maskin AB. 1996 började Stigs hustru, Annika Gustavsson, att arbeta på företaget med ekonomi/löner och administration.

En viktig händelse i företagets historia var byggandet av Öresundsbron år 2000. Där var man delaktig med många maskiner vilket medförde att företaget expanderade kraftigt. År 2003 byggde man dem nuvarande kontors- och verkstadslokalerna på Ramnaslätt.

När Stigs son Henrik Gustavsson var 15 år fyllda började han likt sin far att ploga snö åt kommunen. Därefter växte hans intresse och efter att han gjort lumpen i maskinplutonen och arbetat som både grävmaskinist och arbetsledare under några år, köpte Henrik företaget 2016. Man ändrade då logotypen till den befintliga och etablerade den förkortade versionen av företagsnamnet "SG Maskin".

Idag sysselsätter SG Maskin ca 60 personer på daglig basis och man besitter en stor och etablerad maskinpark. Genom en kombination av många års erfarenhet och nytänkande entreprenörskap har man blivit ett modernt och stabilt växande företag i tiden.

I ANSLUTNING TILL


SMARTDOK

Vi använder oss av SmartDok för tidrapportering, fakturering, projekthantering och KMA. Läs mer om hur vi fick från pappershantering till att arbeta digitalt här.