02 MARKARBETEN

Vi skapar din mark! Vi erbjuder ett brett utbud av olika typer av markarbeten.
 Med vår breda maskinpark och kompetens löser vi det mesta och anpassar oss efter kund och projekt.

VA-ARBETE

Vi utför alla typer av VA-arbeten. Exploateringsområden, enskilt avlopp, anslutningar till kommunalt avlopp, sanering av befintliga serviceledningar. Kontakta oss för mer information angående ditt specifika ärende. 

INDUSTRITOMT 

Vi exploaterar alla typer av industritomter, från avverkning av skog till färdig flisbädd för betongplatta. 
Vi samarbetar med flera stora betongföretag av hög kvalité. 

L-STÖD

Vi kan L-stöd! Med stor kunskap och bra kontakt med tillverkare löser vi de flesta arbeten med L-stöd och T-stöd, kontakta oss för mer information.