11/16 MAKADAM

11/16 Makadam brukar bland annat användas som ytlager till trädgårdsgångar, biluppställningsytor samt dräneringsmaterial runt husgrunder. 

Pris är inkl leverans. Eventuell rabatt dras på fakturan. 

1 750 kr